Pod pojęciem ubezpieczeń komunikacyjnych kryje się kilka polis, które mają różny zakres. W Polsce obowiązkowe jest OC samochodu. Pozostałe polisy są dobrowolne. Przedstawiamy ubezpieczenia komunikacyjne dostępne na rynku, podpowiadamy, jak dobrać idealną polisę i poczuć się bezpiecznie na drodze.

OC samochodu

Ubezpieczenie OC Kartuzy jest w Polsce obowiązkowe dla każdego samochodu poruszającego się po drogach publicznych. Jego zasady reguluje „Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”. Za brak ważnego OC właściciel pojazdu może otrzymać wysoką karę – w 2017 roku przeciętnie jest to od 800 do 1200 zł (w niektórych przypadkach nawet 4-6 tys. zł).

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna) pokrywa szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego przez właściciela polisy. Z  ubezpieczenia pokrywane są koszty zlikwidowania szkód majątkowych (np. naprawa uszkodzonego samochodu) oraz osobowych (uszczerbek na zdrowiu lub życiu).

Na ubezpieczycielu spoczywa pokrycie szkody w ramach stałej sumy gwarancyjnej. Jest ona regulowana ustawą i wynosi ponad 6 mln euro za szkody osobowe oraz ponad 1 mln euro za szkody majątkowe.

Jak wybrać idealne OC?

Odpowiedzialność cywilna kierowcy jest regulowana ustawą, a obowiązująca suma gwarancyjna zapewnia pokrycie nawet dużych szkód. W praktyce oznacza to, że polisy OC najlepiej oceniać na podstawie składek i wybierać najtańszą ofertę ubezpieczyciela.

Na cenę OC wpływa między innymi:

  • marka i model pojazdu
  • pojemność silnika
  • przebieg auta
  • data urodzenia właściciela pojazdu i data wydania mu prawa jazdy
  • miejsce zameldowania (Towarzystwa Ubezpieczeniowe opierają się o statystyki wypadków w danych regionach)
  • stan cywilny i posiadanie dzieci
  • zniżki za bezszkodową jazdę (maksymalne sięgają nawet 60%)

Polisa AC 

AC (Auto Casco) to nieobowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Polisa ta chroni przed wieloma wypadkami losowymi zapewniając zadośćuczynienie właścicielowi auta m.in. w przypadku jego utraty oraz uszkodzeń.

Zakres AC nie jest regulowany ustawowo, dlatego przed podpisaniem umowy zawsze należy wnikliwie zapoznać się z OWU (ogólne warunki ubezpieczenia). Warto wybrać polisę, która zapewnia ochronę dopasowaną do naszych potrzeb (w przypadku aut niegarażowanych ważne będzie objęcie ubezpieczeniem uszkodzeń przez grad oraz osoby trzecie – np. porysowanie karoserii czy rozbicie szyb).

Najczęściej polisy Auto Casco obejmują ochronę na wypadek:

  • uszkodzeń w wyniku zderzeń samochodu z innymi pojazdami, osobami, budynkami, zwierzętami
  • zdarzeń o charakterze losowym (pożary, powodzie, huragany i inne usterki w wyniku sił przyrody)
  • kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia

Ubezpieczyciel może nie pokryć kosztów kradzieży auta, gdy udowodni, że nie przywiązaliśmy dbałości do jego zabezpieczenia (np. pozostawiliśmy je z kluczykami w stacyjce). W przypadku stłuczek, szkoda nie zostanie pokryta z polisy, gdy będziemy prowadzić pod wpływem alkoholu.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) to polisa, która pozwala otrzymać zadośćuczynienie za trały uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenia ciała lub śmierć w wyniku wypadku drogowego. Ubezpieczenie to obejmuje kierowcę lub kierowcę i pasażerów (w zależności od wykupionego wariantu).

Podczas doboru polisy, warto pamiętać, że im wyższą składkę NNW płacimy, tym wyższe odszkodowanie otrzymamy.

Assistance

Ubezpieczenie Assistance bardzo często jest sprzedawane w pakiecie z AC.  Jego zakres nie jest stały. Assistance najczęściej zapewnia pomoc na drodze – m.in. holowanie, wymianę opon i innych podstawowych części, dowóz benzyny itp. Bardziej rozbudowane pakiety dodatkowo gwarantują przewóz pasażerów i rezerwację dla nich noclegów oraz auto zastępcze na czas naprawy samochodu.

Wykupienie Assistance opłacalne jest przede wszystkim dla osób, które dużo podróżują. Wiele osób wykupuje je przed wyjazdem na ferie lub wakacje. W Assistance często inwestują również firmy dla swoich służbowych flot.

Zadzwoń do nas.
Tel. 58 736-76-66