Przedsiębiorco! Zatrudniasz cudzoziemców? Mamy dla Ciebie atrakcyjne rozwiązanie! Ubezpiecz pracowników na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Twój pracownik uzyska ochronę w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas pobytu na terytorium RP. Produkt zapewnia również całodobową ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach.

Pokrywane do 100% sumy ubezpieczenia:

 • koszty pobytu w szpitalu, leczenia i operacji;
 • koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania;
 • koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu pomiędzy placówkami medycznymi na terenie RP;
 • koszty badań służących diagnozowaniu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych;
 • koszty zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza;
 • koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy.

Umowa ubezpieczenia może zawierać także opcje dodatkowe typu:

 • koszty transportu zwłok do kraju stałego pobytu lub koszty pogrzebu albo kremacji na terenie RP;
 • koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej;
 • koszty leczenia stomatologicznego, do wysokości 400 zł na wszystkie
  zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności.