WSPARCIA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYPEŁNIJ FORMULARZ I UZYSKAJ 1971 ZŁ MIESIĘCZNIE NA OPIEKĘ NAD DOROSŁĄ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku orzekł że każdy obywatel w Polsce jest równy wobec prawa. Nie można różnicować osób niepełnosprawnych ze względu na wiek w którym powstała niepełnosprawność.

Niestety rządy od 6 lat nie wprowadziły takiej ustawy ( i nic nie słychać żeby w najbliższym czasie miało coś się zmienić), czym dyskryminują opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych wypłacając im 620 zł lub NIC gdyż przekraczają kryterium dochodowe.

W tym samym czasie opiekunowie dzieci niepełnosprawnych otrzymują co miesiąc 1971 zł za opiekę.

Różnica wynosi aż 1351, a nawet 1971 zł miesięcznie.

Czy stać Cię aby opuszczać kwotę 16.212 zł., a nawet 23.652 zł.

Jest to ponad 20 000 zł rocznie, które możesz zyskać zlecając nam sprawę!

NIE ZWLEKAJ I ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNĄ ANALIZĘ TWOJEJ SYTUACJI!

Jesteś opiekunem dorosłej osoby niepełnosprawnej? Możesz otrzymywać zasiłek opiekuńczy w kwocie nawet 1971 zł miesięcznie. Wiele osób opiekujących się swoimi niepełnosprawnymi członkami rodziny nie ma pojęcia, że może otrzymywać zasiłek opiekuńczy na osobę starszą i niepełnosprawną. W Centrum Finansów PAMA Kartuzy ułatwiamy uzyskanie takiego świadczenia.

Wedle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku każdy obywatel Polski jest równy wobec prawa, a osoby niepełnosprawne nie mogą być różnicowane ze względu na wiek, w jakim powstała niepełnosprawność. Niestety w polskim prawie nie wprowadzono jeszcze stosownej ustawy, a opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymują zaledwie 620 zł zasiłku lub nie otrzymują go wcale ze względu na przekraczanie kryteriów dochodowych. Zasiłek w pełnej kwocie 1971 zł otrzymują wyłącznie opiekunowie niepełnosprawnych małoletnich, tymczasem przysługuje on również opiekunom osób dorosłych.

Zasiłek opiekuńczy na rodzica

Rodzic mający znaczną niepełnosprawność – I grupę inwalidzką wymaga nieustannej opieki i pomocy. Taka osoba w większości przypadków nie jest sobie w stanie poradzić nawet w najprostszych czynnościach takich jak jedzenie, mycie czy ubieranie, nie mówiąc już wcale o wykonywaniu obowiązków domowych czy załatwianiu ważnych spraw życia codziennego. Niepełnosprawny dorosły jest zwykle zdany na pomoc najbliższych – dzieci, wnuków lub innych członków rodziny, natomiast ilość obowiązków związanych z taką opieką może uniemożliwiać opiekunowi podjęcie pracy lub stwarzać konieczność zatrudnienia wyłącznie na część etatu. Osoba zajmująca się niepełnosprawnym rodzicem może wnioskować o zasiłek opiekuńczy na rodzica przyznawany co miesiąc i umożliwiający godne utrzymanie mimo rezygnacji z pracy zawodowej.

Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej dorosłej – jak go otrzymać?

Zasiłek dla opiekuna można otrzymać w trzech prostych krokach.

  1. Krok pierwszy wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego – wystarczy podać tylko imię, numer telefonu i kod pocztowy, a następnie poczekać na kontakt od specjalistów zajmujących się prowadzeniem spraw o przyznanie zasiłku.
  2. Krok drugi to uzupełnienie niezbędnych formalności i przedstawienie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność członka rodziny oraz fakt pełnienia obowiązków opiekuna. Po dopełnieniu formalności specjaliści rozpoczynają prowadzenie sprawy.
  3. Krok trzeci to odbiór zasiłku.

Cała procedura nie wymaga od opiekuna większej wiedzy prawnej – wszystkim zajmują się specjaliści z Kancelarii Vestra świadczącej usługi pomocy opiekunom. Dzięki wsparciu profesjonalistów można otrzymać zasiłek opiekuńczy na rodziców i w pełni poświęcić się opiece bez obawy o sytuację finansową.

Zasiłek opiekuńczy na rodziców jest często jedynym dochodem uzyskiwanym przez osoby zajmujące się swoimi niepełnosprawnymi bliskimi. Wsparcie w wysokości 620 zł nie pokrywa nawet części potrzeb opiekuna, a bardzo często zdarza się też, że opiekunowie nie otrzymują żadnego wsparcia od państwa i nie mogą zrezygnować z pracy lub starają się godzić jakoś obowiązki zawodowe i opiekę, ale wtedy kuleje zarówno ich wydajność w pracy, jak i sytuacja rodzinna. Pieniądze otrzymane z zasiłku mogą poprawić standard życia opiekuna i niepełnosprawnego rodzica. Opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej otrzymujący zasiłek opiekuńczy nie musi się martwić o pieniądze na rachunki. leki czy codzienne wydatki.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Kwota zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zależna od indywidualnej sytuacji.

  • 1971 zł zasiłku przysługuje opiekunowi niepobierającemu żadnego zasiłku na opiekę i jednocześnie niepracującemu lub gotowemu zrezygnować z pracy. W tym przypadku nie ma żadnego kryterium dochodowego regulującego przyznanie zasiłku.
  • 1351 zł zasiłku przysługuje opiekunowi, który pobiera już 620 zł zasiłku opiekuńczego. Nie obowiązuje jednocześnie żadne kryterium dochodowe.
  • Dopłata do kwoty 1971 zł przysługuje opiekunowi pobierającemu niską rentę lub emeryturę (w kwocie do 1100 zł). – do 1500zł

Rocznie opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej może otrzymać aż 23,652 zł lub 16,212 zł (jeśli pobiera już zasiłek w kwocie 620 zł miesięcznie).

Zadzwoń do nas.
Tel. 58 736-76-66