Jeśli prowadzisz gospodartwo rolne własne bądź dzierżawione lub dział specjalnej produkcji rolnej możesz ubiegać się
o kredyt dla rolinka.

Wysoka kwota pożyczki – nawet 300 000 PLN na finansowanie dowolnego celu zawiązanego z prowadzonym gospodarstwem rolnym lub działami specjalnym produkcji rolnej np. zakup maszyn, pasz, nasion, inwentarza, modernizacji itd.

Długi okres kredytowania – nawet do 120 miesięcy.
Odroczona płatność pierwszej raty nawet o 45 dni od uruchomienia pożyczki.
Wstępna decyzja kredytowa już w 5 min. od złożenia wniosku, a środki na koncie Klienta nawet w 24h.

Dochód wyliczany na podstawie łącznego dochodu z własnych gruntów rolnych jak i dzierżawionych
Uwzględnianie w dochodzie faktur/rachunków za sprzedaż produktów rolnych.
Dotacje unijne z ARiMR stanowią dodatkowy dochód i podwyższają zdolność kredytową Klienta.
Możliwość finansowania przedsiębiorców prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.
Bez zabezpieczeń majątkowych oraz poręczycieli.

Możliwość wyboru najdogodniejszego dla Pracownika sposobu spisywania wniosku z Klientem (wniosek sporządzany w placówce lub u Klienta lub na skany tj. drogą mailową)..