AktualnościKredyty dla firm

Mikropożyczki oraz pożyczki rozwojowe dla mieszkańców województwa pomorskiego

By 14 marca 2019 No Comments

Akcja „Rozwój Pomorza” ma na celu wsparcie finansowe mieszkańców województwa pomorskiego w formie pożyczek rozwojowych oraz mikropożyczek. Ustalono, że mianem pożyczkobiorcy nazwać się mogą przedsiębiorstwa mikro i małe, które prowadzą swoją działalność na terenie województwa. Dodatkowo mogą być to osoby, które chcą uzyskać wsparcie finansowe do rozwoju firmy prowadzonej od lat lub osoby, które potrzebują wsparcia finansowego dla swoich nowo rozpoczętych przedsiębiorstw i działalności. Są to tak zwane start up-y, które pomogą właścicielom firm w pierwszych chwilach tworzenia ich imperium. Kwoty udzielanych pożyczek prezentują się następująco:

1)​ Mikropo​życzka – udzielana w kwocie do 100.000 złotych,
2)​ Po​życzka rozwojowa – udzielana jest od kwoty 100.001 do 300.000 złotych,
3)​ Stu​ procentowe finansowanie całkowitych nakładów brutto związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Wyżej wymienione formy pomocy finansowej udzielane są w celu poprawy potencjału przedsiębiorstwa tak aby mogło ono konkurować z sobie podobnymi na rynku. Wsparcie to wykorzystane może być również w celu rozszerzenia działalności o nowe produkty lub wykonywane usługi, jednak przede wszystkim chodzi tu o zwiększenie ogólnej produktywności przedsiębiorstwa.

Okres finansowanie mieści się w czasie do 60 miesięcy liczonych od czasu pobrania jakiejkolwiek kwoty. Istnieje możliwość udzielenia karencji na spłatę kapitału pobranej kwoty do 6 miesięcy.

Istnieją również sytuacje, które mogą wykluczyć potencjalnych pożyczkobiorców z puli osób wspomożonych pożyczką, mowa tu między innymi o:

1)​ refinansowaniu​ poniesionych nakładów inwestycyjnych, jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
2)​ finansowaniu​ rzeczy niezwiązanych z rozwojem firmy,
3)​ finansowaniu​ szkoleń oraz kształceń pracowników,
4)​ finansowanie​ wynagrodzeń, czynszu czy opłat eksploatacyjnych.

Atutem wsparcia finansowego w tej formie jest oprocentowanie stałe w całym okresie finansowanie, które wynosi 1,85% w skali roku dla firm będących na rynku nie dłużej niż 24 miesiące (w chwili zawierania umowy pożyczki) oraz dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie o niskim poziomie aktywności gospodarczej, oprocentowanie 0,93% w skali roku przeznaczone jest dla przedsiębiorstw w fazie początkowej rozwoju firmy, które zlokalizowane są na terenie o niskim poziomie aktywności gospodarczej, natomiast oprocentowanie 2,85% w skali roku otrzymają pozostałe przedsiębiorstwa działające na terenie województwa pomorskiego.

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply