AktualnościKredyty hipoteczne

Kredyt walutowy. Prosto, szybko i wygodnie!

By 16 sierpnia 2018 No Comments

Oferta kredytów indeksowanych jest skierowana przede wszystkim do osób, które chcą szybko i wygodnie otrzymać pieniądze, a liczą na korzystną waloryzację obcej waluty. Dlatego wiele z podobnych ofert zniknęło z rynku bankowego. Tymczasem niedawno znów pojawiła się możliwość, by skorzystać z tego typu rozwiązania. Jak ono się kształtuje?

Czym jest kredyt indeksowany?

Zacząć jednak musimy od wyjaśnienia mniej zorientowanym czym jest kredyt indeksowany. Przede wszystkim jest to kredyt dla osób pracujących za granicą. W kredycie indeksowanym kluczową rolę odgrywa waloryzacja. Nie odbywa się ona bowiem na normalnych zasadach, ale zgodnie z tym w jaki sposób kształtuje się indeks waluty obcej. W tym wypadku chodzi o euro, dolary amerykańskie oraz funty brytyjskie.

Dla kogo kredyt indeksowany?

Jest to oferta skierowana do osób uzyskujących dochód z tytułu umowy o pracę w walucie indeksacji. Jeśli chodzi o próg dochodów netto to wynosi on równowartość 7500 na miesiąc. W przypadkach wynagrodzenia kilkuwalutowego, finansowanie dotyczy waluty stanowiącej większą część dochodu. Jest to kredyt hipoteczny, a więc warunkiem jest, aby nieruchomość mieszkalna znajdowała się na terenie Polski. Co ważne, tylko jeden kredytobiorca musi spełniać warunki, a więc nie ma potrzeby, by na przykład oboje małżonkowie spełniali je wspólnie. Poziomy LTV euro kształtują się na wysokości 80%, natomiast pozostałych dwóch walut 76%.

Wymagania dokumentacyjne

Wstępne wymagania dokumentacyjne zakładają, że klient przedstawi aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu oraz uzyskiwanych zarobkach. Należy również mieć ze sobą formularz bankowy lub inny formularz inny niż bankowy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy formularz nie jest bankowy musi on zawierać te same informacje co bankowy. Przedłożyć należy także pełną historię rachunku ROR z innego banku za ostatnie trzy miesiące, która potwierdzi wpływy wynagrodzenia z tytułu umowy o prace lub tzw. pay slip, czyli paski płacowe. Wszystko przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Należy złożyć także odpowiednik raportu BIK z innego kraju (o ile oczywiście istnieje możliwość jego wygenerowania) przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie te zasady odnoszą się do wniosków osób zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku kontraktu marynarskiego należy złożyć książeczkę żeglarską wraz z historią rachunku za okres ostatnich 6 miesięcy (w tym jeden miesiąc wstecz – szczegółowo).

Kredyt mieszkaniowy indeksowany to ciekawa alternatywa, zwłaszcza dla osób zarabiających w walucie obcej. Jest to bowiem szansa na to, by w prosty i szybki sposób otrzymać pieniądze, a przy tym spłacać należności w sposób dostosowany do naszego codziennego funkcjonowania. Warto zatem zainteresować się tą opcją i skorzystać z oferty akwizycji pod tym kątem, jaką Centrum Finansowe PAMA Państwu oferuje.

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply